SABAXALONE 800mg tab.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
SAB FOR TRADING IMPORT & EXPORT
Liều dùng:
800 mg
Dạng dược phẩm:
tablet
Các đơn vị trong gói:
10 tablets
Sản xuất bởi:
BIORIGINAL INTERNATIONAL GROUP PHARMA EGYPT
Số ủy quyền:
25491 T
Ngày ủy quyền:
2008-05-08

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này