Sédatif PC granulat homöopathischen

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
abrus precatorius C6, aconitum napellus C6, belladonna (Ph.Eur.Hom.) C6, calendula officinalis C6, chelidonium majus C6, viburnum opulus C6
Sẵn có từ:
Boiron SA
INN (Tên quốc tế):
abrus precatorius C6, aconitum napellus C6, belladonna (Ph.Eur.Hom.) C6, calendula officinalis C6, chelidonium majus C6, viburnum opulus C6
Dạng dược phẩm:
granulat homöopathischen
Thành phần:
abrus precatorius C6, aconitum napellus C6, belladonna (Ph.Eur.Hom) C6, calendula officinalis C6, chelidonium majus C6, viburnum opulus C6 ana partes, excipiens ad globulos.
Lớp học:
D
Nhóm trị liệu:
Homöopathische Arzneimittel
Khu trị liệu:
Staaten in angst und nervliche anspannung
Số ủy quyền:
51021
Ngày ủy quyền:
1994-01-25

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này