Ranitidin Unipharm 150 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
17-10-2018
Thành phần hoạt chất:
Ранитидин
Sẵn có từ:
Унифарм - АД
Mã ATC:
A02BA2
INN (Tên quốc tế):
Ranitidine
Liều dùng:
150 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Ranitidin Unipharm, 150 mg film-coated tablets x 20
Số ủy quyền:
20130366
Ngày ủy quyền:
2014-12-13

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này