RAMIXOLE 0.75mg tab.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
EVA PHARMA
Liều dùng:
0.75 mg
Dạng dược phẩm:
tablet
Các đơn vị trong gói:
10 tablets
Sản xuất bởi:
EVA PHARMA
Số ủy quyền:
24650
Ngày ủy quyền:
2006-07-11

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này