Quinine sulfate 300mg tablets

Quốc gia: Vương quốc Anh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nguồn: MHRA (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

Quinine sulfate

Sẵn có từ:

Ennogen Pharma Ltd

Mã ATC:

P01BC01

INN (Tên quốc tế):

Quinine sulfate

Liều dùng:

300mg

Dạng dược phẩm:

Oral tablet

Tuyến hành chính:

Oral

Lớp học:

No Controlled Drug Status

Loại thuốc theo toa:

Valid as a prescribable product

Tóm tắt sản phẩm:

BNF: 05040100; GTIN: 05060313370936

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này