Psilo-Balsam  1% gel

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
25-01-2017

Thành phần hoạt chất:

Дифенгидрамин

Sẵn có từ:

Stada Arzneimittel AG

Mã ATC:

D04AA32

INN (Tên quốc tế):

Diphenhydramine

Liều dùng:

1% gel

Tóm tắt sản phẩm:

Psilo-Balsam, gel 1% - 20 g; 50 g

Ngày ủy quyền:

2015-07-15

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này