PRAMEGEL

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
PRAMOXINE HYDROCHLORIDE; MENTHOL
Sẵn có từ:
VALEANT CANADA LP/VALEANT CANADA S.E.C.
Mã ATC:
D04AB07
INN (Tên quốc tế):
PRAMOCAINE
Liều dùng:
1.0%; 0.5%
Dạng dược phẩm:
GEL
Thành phần:
PRAMOXINE HYDROCHLORIDE 1.0%; MENTHOL 0.5%
Tuyến hành chính:
TOPICAL
Các đơn vị trong gói:
120ML
Loại thuốc theo toa:
OTC
Khu trị liệu:
ANTIPRURITICS AND LOCAL ANESTHETICS
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0219439001; AHFS: 84:08.00
Tình trạng ủy quyền:
APPROVED
Số ủy quyền:
00740284
Ngày ủy quyền:
2013-02-28

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này