Pneumolid 2 mg /ml solution for infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
17-04-2014
Thành phần hoạt chất:
Линезолид
Sẵn có từ:
Dr.Falk Pharma GmbH
Mã ATC:
J01XX8
INN (Tên quốc tế):
Linezolid
Liều dùng:
2 mg /ml solution for infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Pneumolid, 2 mg /ml solution for infusion x 1; x 2; x 5; x 10; x 25
Số ủy quyền:
20140117
Ngày ủy quyền:
2014-04-01

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này