PMS-LEVOTHYROXINE SODIUM TAB 25MCG Comprimé

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Lévothyroxine sodique
Sẵn có từ:
PHARMASCIENCE INC
Mã ATC:
H03AA01
INN (Tên quốc tế):
LEVOTHYROXINE SODIUM
Liều dùng:
25MCG
Dạng dược phẩm:
Comprimé
Thành phần:
Lévothyroxine sodique 25MCG
Tuyến hành chính:
Orale
Các đơn vị trong gói:
100 TABLETS
Loại thuốc theo toa:
Prescription
Khu trị liệu:
THYROID AGENTS
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0107794012; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
01953591
Ngày ủy quyền:
1998-08-07

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này