PLEINVUE Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Macrogol ((mit Angaben zur mittleren Molmasse)); Natriumsulfat; Kaliumchlorid; Natriumchlorid; Macrogol ((mit Angaben zur mittleren Molmasse)); Natriumchlorid; Kaliumchlorid; Natriumascorbat; Ascorbinsäure
Sẵn có từ:
CC - Pharma GmbH (8029457)
Dạng dược phẩm:
Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
Thành phần:
Macrogol ((mit Angaben zur mittleren Molmasse)) (00265) 100 Gramm; Natriumsulfat (00221) 9 Gramm; Kaliumchlorid (00163) 1 Gramm; Natriumchlorid (00211) 2 Gramm; Macrogol ((mit Angaben zur mittleren Molmasse)) (00265) 40 Gramm; Natriumchlorid (00211) 3,2 Gramm; Kaliumchlorid (00163) 1,2 Gramm; Natriumascorbat (00910) 48,11 Gramm; Ascorbinsäure (00040) 7,54 Gramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2203519.00.00
Ngày ủy quyền:
2021-03-08

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này