Piperacillin/Tazobactam Kabi  4 g/0,5 g powder for solution for infusion

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
27-06-2022

Thành phần hoạt chất:

Пиперациллин, Тазобактам

Sẵn có từ:

Fresenius Kabi Bulgaria EOOD

Mã ATC:

J01CR5

INN (Tên quốc tế):

Piperacillin, Tazobactam

Liều dùng:

4 g/0,5 g powder for solution for infusion

Tóm tắt sản phẩm:

Piperacillin/Tazobactam Kabi, 4g/0.5g powder for solution for infusion - 15ml x 1; 15ml x 5; 15ml x 10

Ngày ủy quyền:

2015-10-28