Piperacillin/Tazobactam Kabi  4 g/0,5 g powder for solution for infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

18-05-2020

Thành phần hoạt chất:
Пиперациллин, Тазобактам
Sẵn có từ:
Fresenius Kabi Bulgaria EOOD
Mã ATC:
J01CR5
INN (Tên quốc tế):
Piperacillin, Tazobactam
Liều dùng:
4 g/0,5 g powder for solution for infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Piperacillin/Tazobactam Kabi, 4g/0.5g powder for solution for infusion - 15ml x 1; 15ml x 5; 15ml x 10
Số ủy quyền:
20090266
Ngày ủy quyền:
2015-10-28

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này