PHYTOLACCA DECANDRA D30 DPS Gouttes

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Phytolacca decandra
Sẵn có từ:
DR RECKEWEG CANADA
Liều dùng:
30D
Dạng dược phẩm:
Gouttes
Thành phần:
Phytolacca decandra 30D
Tuyến hành chính:
Orale
Các đơn vị trong gói:
22ML
Loại thuốc theo toa:
Homéopathique
Khu trị liệu:
HOMEOPATHIC PRODUCTS
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0107245008; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
02093944
Ngày ủy quyền:
1997-10-23

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này