Peritodial Duo Glucose 2,27% solution for peritoneal dialysis

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
10-01-2018

Sẵn có từ:

Биофарм инженеринг АД

Mã ATC:

B05DA0

Liều dùng:

2,27% solution for peritoneal dialysis

Tóm tắt sản phẩm:

PeritoDIAL DUO Glucose, 2,27% solution for peritoneal dialysis - 2000 ml

Ngày ủy quyền:

2012-08-20

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này