ORALYTES PCK-PWS Paquet

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Dextrose; Acétate de sodium; Glycine; Chlorure de sodium; Phosphate de potassium dibasique; Chlorure de potassium; Acide citrique
Sẵn có từ:
P.V.U., DIVISION OF VÉTOQUINOL N.-A. INC.
Liều dùng:
47.562G; 13.125G; 6.006G; 4.675G; 1.742G; 1.491G; 1G
Dạng dược phẩm:
Paquet
Thành phần:
Dextrose 47.562G; Acétate de sodium 13.125G; Glycine 6.006G; Chlorure de sodium 4.675G; Phosphate de potassium dibasique 1.742G; Chlorure de potassium 1.491G; Acide citrique 1G
Tuyến hành chính:
Orale
Các đơn vị trong gói:
80G
Loại thuốc theo toa:
En vente libre
Nhóm trị liệu:
Bétails
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0721887003
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
02047683
Ngày ủy quyền:
2001-08-03

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này