Olmesartan Aurobindo 40 mg film - coated tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
08-06-2016

Thành phần hoạt chất:

Олмесартана medoxomil

Sẵn có từ:

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Mã ATC:

C09CA8

INN (Tên quốc tế):

Olmesartan medoxomil

Liều dùng:

40 mg film - coated tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Olmesartan Aurobindo, 40 mg film - coated tablets blister x 7; x 14; x 28; x 30; x 56; x 60; x 90; x 98; x 100; x 280; x 500 HDPE bottle x 30; x 1000

Ngày ủy quyền:

2015-06-05

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này