NOVALGIN 1gm infant supp.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
SANOFI AVENTIS-GERMANY
Liều dùng:
1 gm
Dạng dược phẩm:
suppository
Các đơn vị trong gói:
5 suppository
Sản xuất bởi:
SANOFI AVENTIS-EGYPT
Số ủy quyền:
16828
Ngày ủy quyền:
1990-10-23

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này