Nausetum tablette sublingual

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
anamirta cocculus C5, strychnos Mutter-Ulkus-C7, nicotiana tobago C5
Sẵn có từ:
Arko Diffusion SA
INN (Tên quốc tế):
anamirta cocculus C5, strychnos nut-ulcer C7, nicotiana tobago C5
Dạng dược phẩm:
tablette sublingual
Thành phần:
anamirta cocculus C5, strychnos Mutter-Ulkus-C7, nicotiana tobago C5 ana Teile 708 µg, excipiens pro compresso.
Nhóm trị liệu:
Homöopathika
Khu trị liệu:
Reisekrankheit
Số ủy quyền:
57708
Ngày ủy quyền:
2007-03-08

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này