Movalis 15 mg/1,5 ml solution for injection

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
21-02-2022
Thành phần hoạt chất:
Левотироксин натрий
Sẵn có từ:
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
Mã ATC:
H03AA1
INN (Tên quốc tế):
Levothyroxine sodium
Liều dùng:
15 mg/1,5 ml solution for injection
Tóm tắt sản phẩm:
L-Thyroxin 50 Berlin-Chemie, 50 micrograms tablets x 50 x 100 L-
Số ủy quyền:
20010142
Ngày ủy quyền:
2013-12-02

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này