MEZEREUM GRANULE (3X-30X) TABLET

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
MEZEREUM
Sẵn có từ:
LABORATOIRES HOLIS INC.
INN (Tên quốc tế):
MEZEREUM
Liều dùng:
3X
Dạng dược phẩm:
TABLET
Thành phần:
MEZEREUM 3X
Tuyến hành chính:
ORAL
Các đơn vị trong gói:
80
Loại thuốc theo toa:
Homeopathic
Khu trị liệu:
HOMEOPATHIC PRODUCTS
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0117599004; AHFS: 92:02.00
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
01952579
Ngày ủy quyền:
1984-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này