MEZEREUM 1DH Comprimé

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Bois gentil
Sẵn có từ:
HOMEOCAN INC.
Liều dùng:
1DH
Dạng dược phẩm:
Comprimé
Thành phần:
Bois gentil 1DH
Tuyến hành chính:
Orale
Các đơn vị trong gói:
100
Loại thuốc theo toa:
Homéopathique
Khu trị liệu:
HOMEOPATHIC PRODUCTS
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0117599001; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
00871532
Ngày ủy quyền:
1998-02-12

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này