Metropol Stada  50 mg tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
08-06-2020
Thành phần hoạt chất:
Метопролол
Sẵn có từ:
Stada Arzneimittel AG
Mã ATC:
C07AB2
INN (Tên quốc tế):
Metoprolol
Liều dùng:
50 mg tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
Metoprolol Stada, 50 mg tablets x 20; x 30; x 50; x 100
Số ủy quyền:
9600262
Ngày ủy quyền:
2015-07-06

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này