Methotrexat"Lederle" Tabletten 2,5 mg

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Methotrexat-Dinatrium
Sẵn có từ:
EMRA-MED Arzneimittel GmbH
INN (Tên quốc tế):
Methotrexate disodium
Dạng dược phẩm:
Tablette
Thành phần:
Methotrexat-Dinatrium 2.74mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
55497.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này