Maltofer Fol 100 mg/0,35 mg chewable tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
18-08-2021

Thành phần hoạt chất:

Желязо в комбинация с фолиева киселина

Sẵn có từ:

Vifor France SA

Mã ATC:

B03AD0

INN (Tên quốc tế):

Iron in combination with folic acid

Liều dùng:

100 mg/0,35 mg chewable tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Maltofer Fol, 100 mg/0,35 mg chewable tablets x 30

Ngày ủy quyền:

2015-07-06