LUTILAX

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Sennesblätter, TE mit Methanol/Methanol-Wasser (%-Angaben)
Sẵn có từ:
Hirsch-Apotheke Ludwig Stackmann (0068216)
Dạng dược phẩm:
Dragees
Thành phần:
Sennesblätter, TE mit Methanol/Methanol-Wasser (%-Angaben) (5917) 200 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
1400813.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này