Loftyl retard 600 mg - Filmtabletten

Áo - Tiếng Đức - AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Buflomedil Hydrochlorid
Sẵn có từ:
Amdipharm Ltd
Mã ATC:
C04AX20
Các đơn vị trong gói:
28 Stück, Laufzeit: 24 Monate
Khu trị liệu:
Buflomedil
Số ủy quyền:
1-18828

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này