Letrofemin 2,5 mg film - coated tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
31-01-2022

Thành phần hoạt chất:

Летрозол

Sẵn có từ:

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

Mã ATC:

L02BG4

INN (Tên quốc tế):

Letrozole

Liều dùng:

2,5 mg film - coated tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Letrofemin, 2.5 mg film - coated tablets x 10 x 28 x 30 x 60

Ngày ủy quyền:

2015-07-20

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này