Lerivon 60 mg tabletki powlekane

Ba Lan - Tiếng Ba Lan - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Buy It Now

Sẵn có từ:
InPharm Sp. z o.o.
Mã ATC:
N06AX03
INN (Tên quốc tế):
Mianserini hydrochloridum
Liều dùng:
60 mg
Dạng dược phẩm:
tabletki powlekane
Tóm tắt sản phẩm:
Opakowania: 30 tabl., 05909997226224, Rp;
Tình trạng ủy quyền:
2018-08-13
Số ủy quyền:
370/13

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này