Lapozan 5 mg orodispersible tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
04-12-2014
Thành phần hoạt chất:
Оланзапин
Sẵn có từ:
Medochemie Ltd.,
Mã ATC:
N05AH3
INN (Tên quốc tế):
Olanzapine
Liều dùng:
5 mg orodispersible tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Lapozan, 5 mg orodispersible tablets, x 20; x 30; x 50;
Số ủy quyền:
20100076
Ngày ủy quyền:
2014-11-18

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này