Lamotrix 50 mg tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
11-03-2024

Thành phần hoạt chất:

Ламотригин

Sẵn có từ:

Medochemie Ltd.

Mã ATC:

N03AX9

INN (Tên quốc tế):

Lamotrigine

Liều dùng:

50 mg tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Lamotrix, 50 mg tablets x 30

Ngày ủy quyền:

2015-04-23

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này