KORUM 20 mg 20 mg TABLETA

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
BIOGEN LABORATORIOS DEL PERU S.A.C.
Mã ATC:
N05AD01
Dạng dược phẩm:
TABLETA
Thành phần:
POR AMPOLLA ; HALOPERIDOL 5.000000 mg;
Tuyến hành chính:
ORAL
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Sản xuất bởi:
CAPLIN POINT LABORATORIES LIMITED
Nhóm trị liệu:
Haloperidol
Tóm tắt sản phẩm:
Presentacion: Caja de Cartón con 1,3,5,10,20, 50 y 100 ampollas de vidrio tipo I color ámbar con o sin bandeja de poliestireno
Tình trạng ủy quyền:
VIGENTE
Số ủy quyền:
E15313
Ngày ủy quyền:
2023-08-13

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này