Klyfendazol Oral suspension

Quốc gia: Ả Rập Xê-út

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nguồn: SFDA (Saudi Food and Drug Authority)- الهيئة العامة للغذاء والدواء

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

Fenbendazole

INN (Tên quốc tế):

Fenbendazole

Liều dùng:

100 mg/ml

Dạng dược phẩm:

Oral suspension

Tuyến hành chính:

Oral use

Các đơn vị trong gói:

1000 Single-dose container

Lớp học:

Generic

Loại thuốc theo toa:

Uncontrolled

Tóm tắt sản phẩm:

Agent: Klybeck Life Sciences; Storage conditions: ml

Tình trạng ủy quyền:

Marketed; Valid

Ngày ủy quyền:

2022-01-01

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này