KAdermin Powder Spray Combination

Quốc gia: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nguồn: MOHAP (Ministry of Health & Prevention) - وزارة الصحة ووقاية المجتمع.الإمارات

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

125mL Aluminium Spray Bottle

Sẵn có từ:

AL INMAA DRUG STORE & MEDICAL EQUIPMENTS LLC Italy

INN (Tên quốc tế):

125mL Aluminium Spray Bottle

Liều dùng:

Combination

Dạng dược phẩm:

Spray

Các đơn vị trong gói:

125mL Aluminium Spray Bottle

Lớp học:

Medical Devices for Humans

Loại thuốc theo toa:

Pharmacy Only (P)

Sản xuất bởi:

TOSVAR S.R.L, Italy, Pozzo D' Adda (Milan)

Khu trị liệu:

SKIN-ANTI-INFECTIVE SKIN PREPARATIONS

Tóm tắt sản phẩm:

Price: Combination; Country of origin: Italy

Tình trạng ủy quyền:

Registered

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này