Implanon NXT 68 mg Implantat

Bỉ - Tiếng Đức - AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Etonogestrel
Sẵn có từ:
Orifarm
Mã ATC:
G03AC08
INN (Tên quốc tế):
Etonogestrel
Liều dùng:
68 mg
Dạng dược phẩm:
Implantat
Thành phần:
Etonogestrel 68 mg
Tuyến hành chính:
subkutane Anwendung
Khu trị liệu:
Etonogestrel
Tóm tắt sản phẩm:
CTI-code: 591057-01 - Packmaß: 1 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept
Tình trạng ủy quyền:
Nicht kommerzialisiert
Số ủy quyền:
591057

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này