Imipenem/Cilastatin Hospira  500 mg/500 mg powder for solution for infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
23-05-2018
Thành phần hoạt chất:
Имипенем и инхибитор на ензима
Sẵn có từ:
Hospira UK Limited
Mã ATC:
J01DH51
INN (Tên quốc tế):
Imipenem and enzyme inhibitor
Liều dùng:
500 mg/500 mg powder for solution for infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Imipenem/Cilastatin Hospira, 500 mg/500mg powder for solution for infusion x 20 ml x 5; x 100 ml x 1;
Số ủy quyền:
20110192
Ngày ủy quyền:
2015-10-19

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này