Helides  40 mg gastro - resistant capsules, hard

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
25-10-2017
Thành phần hoạt chất:
Езомепразол
Sẵn có từ:
Zentiva k.s.
Mã ATC:
A02BC5
INN (Tên quốc tế):
Esomeprazole
Liều dùng:
40 mg gastro - resistant capsules, hard
Tóm tắt sản phẩm:
Helides, 40 mg gastro-resistant capsules, hard blisters x 3; x 7; x 14; x 15; x 25; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 90; x 98; x 100; x 140; bottles x28; x 30; x 90; x 98
Số ủy quyền:
20110046
Ngày ủy quyền:
2015-03-17

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này