Hartil HCT 5 mg/25 mg tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
28-02-2022
Thành phần hoạt chất:
Рамиприл, Hydrochlorothiazide
Sẵn có từ:
Egis Pharmaceuticals Public Limited Company
Mã ATC:
C09BA5
INN (Tên quốc tế):
Ramipril, Hydrochlorothiazide
Liều dùng:
5 mg/25 mg tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
Hartil HCT, 5 mg/25 mg tablets x 28
Số ủy quyền:
20070096
Ngày ủy quyền:
2015-07-14

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này