Glucose 5% + Sodium chloride 0,9% Baxter solution for infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
10-01-2022
Thành phần hoạt chất:
Натриев Хлорид, Глюкоза
Sẵn có từ:
Бакстер България ЕООД
Mã ATC:
B05BB2
INN (Tên quốc tế):
Sodium chloride, Glucose
Liều dùng:
solution for infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Glucose 5%+ Sodium chlorid
Số ủy quyền:
20010540
Ngày ủy quyền:
2014-11-10

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này