Glucosamin Owlpharma 400 mg Filmtabletten

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid
Sẵn có từ:
Owlpharma - Consulting, Lda (8190164)
Dạng dược phẩm:
Filmtablette
Thành phần:
Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid (46301) 676 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2205353.00.00
Ngày ủy quyền:
2021-03-12

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

MMR MMR
Tiếng Anh 27-08-2021

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này