Gelofusine Balance 4% solution for infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
26-07-2021
Thành phần hoạt chất:
Агенти желатин
Sẵn có từ:
B.Braun Melsungen AG
Mã ATC:
B05AA6
INN (Tên quốc tế):
Gelatin agents
Liều dùng:
4% solution for infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Gelofusine balance, solution for infusion 4%
Số ủy quyền:
20110591
Ngày ủy quyền:
2015-10-20

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này