Gastroprotect  10 mg/165 mg/800 mg chewable tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
24-02-2020
Thành phần hoạt chất:
Фамотидин
Sẵn có từ:
Адифарм ЕАД
Mã ATC:
A02BA53
INN (Tên quốc tế):
Famotidine
Liều dùng:
10 mg/165 mg/800 mg chewable tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Gastroprotect, 10 mg/165 mg/ 800 mg chewable tablets 6
Số ủy quyền:
20150254
Ngày ủy quyền:
2015-07-21

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này