Gastroprotect  10 mg/165 mg/800 mg chewable tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
24-02-2020

Thành phần hoạt chất:

Фамотидин

Sẵn có từ:

Адифарм ЕАД

Mã ATC:

A02BA53

INN (Tên quốc tế):

Famotidine

Liều dùng:

10 mg/165 mg/800 mg chewable tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Gastroprotect, 10 mg/165 mg/ 800 mg chewable tablets 6

Ngày ủy quyền:

2015-07-21

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này