FUSSPILZSALBE NACH APOTHEKER BRUNN

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Harnstoff; Undecylensäure (Ph.Eur.)
Sẵn có từ:
Mohren-Apotheke Bärbel Brunn (95638)
Dạng dược phẩm:
Salbe
Thành phần:
Harnstoff (2218) 5 Gramm; Undecylensäure (Ph.Eur.) (3513) 5 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0225331.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này