Furanthril Tabletten 500

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Furosemid
Sẵn có từ:
Medphano Arzneimittel GmbH (4237549)
Dạng dược phẩm:
Tablette
Thành phần:
Furosemid (603) 0,5 Gramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
3002015.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này