Fungiplex

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Sulbentin
Sẵn có từ:
ALMIRALL HERMAL GmbH (3079083)
Dạng dược phẩm:
wirkstoffhaltiger Nagellack
Thành phần:
Sulbentin (4873) 3 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0006994.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này