Flavamed Cough Tablets 30 mg tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
08-02-2021

Thành phần hoạt chất:

Амброксол

Sẵn có từ:

Berlin - Chemie AG

Mã ATC:

R05CB6

INN (Tên quốc tế):

Ambroxol

Liều dùng:

30 mg tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Flavamed Cough Tablets, 30 mg tablets x 10; x 20; x 50

Ngày ủy quyền:

2013-10-23

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này