FILTRIERTES ERYTHROZYTENKONZENTRAT (human)

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Erythrozyten vom Menschen
Sẵn có từ:
Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes gGmbH Institut für Transfusionsmedizin Augsburg (3172948)
Dạng dược phẩm:
Injektionslösung
Thành phần:
Erythrozyten vom Menschen (21444) 200 Milliliter
Tuyến hành chính:
Infusion intravenös
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0906611.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này