FILEX

Ý - Tiếng Ý - Ministero della Salute

Thành phần hoạt chất:
PROPAMOCARB;
Sẵn có từ:
ICL ITALIA TREVISO S.R.L.
INN (Tên quốc tế):
PROPAMOCARB;
Liều dùng:
66.6 g I valori indicati sono per 100 g di prodotto.
Dạng dược phẩm:
CONCENTRATO SOLUBILE
Tình trạng ủy quyền:
Revocato
Số ủy quyền:
012805
Ngày ủy quyền:
2005-09-27

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này