EGELHAAF REISE-DRAGEES

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Coffein; Diphenhydraminhydrochlorid; 8-Chlor-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion
Sẵn có từ:
Apotheke beim Rathaus Annedore Egelhaaf (6876)
Dạng dược phẩm:
Dragees
Thành phần:
Coffein (88) 50 Milligramm; Diphenhydraminhydrochlorid (1601) 30 Milligramm; 8-Chlor-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion (4036) 20 Milligramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
1386013.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này