Dopegyt 250 mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
12-04-2021
Thành phần hoạt chất:
Метилдопа
Sẵn có từ:
EGIS Pharmaceuticals PLC
Mã ATC:
C02AB1
INN (Tên quốc tế):
Methyldopa
Liều dùng:
250 mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Dopegyt, 250 mg tablets x 50; x 30;
Số ủy quyền:
9700504
Ngày ủy quyền:
2015-02-16

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này