Depakine Chronosphere 100 mg - Retardgranulat in Beuteln

Áo - Tiếng Đức - AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Valproinsäure Natrium Valproat
Sẵn có từ:
sanofi-aventis GmbH
Mã ATC:
N03AG01
Các đơn vị trong gói:
30 Beutel, Laufzeit: 24 Monate 50 Beutel, Laufzeit: 24 Monate
Nhóm trị liệu:
Valproinsäure
Số ủy quyền:
1-25370

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này