Dectomax Pour-On 5 mg/ml Lösung für Rinder

Áo - Tiếng Đức - AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Doramectin
Sẵn có từ:
Pfizer Corporation Austria GmbH
Các đơn vị trong gói:
250 ml Kunststoffflasche (hoch verdichtetes Poyethylen) mit Schraubdeckel und Dosierkappe, Laufzeit: 48 Monate 2,5 L Kunststoffb
Số ủy quyền:
8-00344

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này